NHÀ CUNG CẤP KHÍ HÓA LỎNG CHUYÊN NGHIỆP

NHÀ CUNG CẤP KHÍ HÓA LỎNG CHUYÊN NGHIỆP

Chemgas Việt Nam là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng tinh khiết ứng dụng trong mọi lĩnh vực, bao gồm: Ar, He, CO2, N2, H2, O2 và nhiều sản phẩm khác. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất với độ tinh khiết cao và được áp dụng rộng rãi trong...